ประเมินผลกระทบและพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม และและนายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว (บ่อแร่) ลงพื้นที่ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประเมินผลกระทบและพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน 22 ครัวเรือนโดยจะนำข้อมูลเข้าประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 14 ครัวเรือน ตามระเบียบ พม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: