ประเมินผลกระทบและพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวอุไรภัสร์ ทรงความเจริญ และ พขร. ลงพื้นที่อำเภอป่าโมก เพื่อประเมินผลกระทบ และพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก จำนวน 18 ราย โดยพิจารณาช่วยเหลือซ่อมบ้านจำนวน 4 ราย เตรียมเอกสารเพื่อนำเข้าประชุมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 13 ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: