ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และพิจารณาให้มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


Share: