ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ และพิจารณาให้มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


Share: