ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 พมอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน อบต.บางเสด็จ อบต.โผงผง อบต.อกราช และ อบต.นรสิงห์ เพื่อประเมินสภาพที่อยู่อาศัย ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 11 ราย โดยพิจารณาช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 8 ครัวเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: