ประเมินสภาพบ้านของผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายภานุวัฒน์ ช่อดอกรัก พนักงานอำนวยการ ลงพื้นที่ตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดหลวง และตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และ อพม. เพื่อประเมินสภาพบ้านของผู้สูงอายุ จำนวน 18 หลัง ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยผุพัง ห้องน้ำไม่เหมาะสม โดยจะนำเข้าประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลืองบประมาณตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 ต่อไป พร้อมจัดทำสมุดพกรายครัวเรือนตามโครงการบูรณาการเพื่อพัมนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: