ประเมินสภาพบ้านผู้สูงอายุที่รอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ ทองระย้า นักพัฒนาสังคม #ลงพื้นที่ประเมินสภาพบ้านผู้สูงอายุที่รอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ อบต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


Share: