ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำจังหวัดอ่างทอง

ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗


Share: