ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตร 600 ชั่วโมง

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตร 600 ชั่วโมง


Share: