ผู้สูงอายุ สตรี และ อพม.สิงห์บุรี แสดงความยินดี กับ พมจ.อ่างทอง

–>> วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกาย พศ.2563 ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และประธานกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี แสดงความยินดีพร้อมมอบซ่อดอกไม้ กับนางวาสนา ทองจันทร์ ได้รับดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


Share: