พมจ.อ่างทองลงพื้นที่รับแจ้งข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งโต๊ะรับเรื่องลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลในโครงการเราชนะ ซึ่งไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ สำหรับผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้พิการเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์


Share: