พมจ.อ่างทอง ให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของครอบครัว และการป้องกันความรุนแรง

พมจ.อ่างทอง ให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของครอบครัว และการป้องกันความรุนแรง

วันอังคารที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2565 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบ (รวมพลังทุกช่วงวัย สานสายใยในครอบครัว) โดยมี นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีตำบลรำมะสัก ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลรำมะสัก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมลำไม้สัก เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม เทศบาลตำบลรำมะสัก ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลรำมะสัก ทั้งนี้ ร.ต.ต.เกษม ปุญสิริ ตำแหน่ง รอง สว.(ป) สภ.ศรีประจันต์ บรรยายเรื่อง “แนวทางการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว” และวิทยากร จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโพธิ์เอน บรรยายเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะครู นักเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรำมะสัก จำนวน 100 คน ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: