พม. รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวดีเจวิว

พม. รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวดีเจวิว

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) ร่วมกับนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง รพ.สต. อสม. อพม. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวดีเจวิว ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เบื้องต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัว และพระครูสุทธิกิจจาทรฯ มอบปัจจัย จำนวน 1,000 บาท ข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และผ้าไตร จำนวน 1 ผืน และเวลา 19.00 น. พม.อ่างทอง และอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม โดยพม.อ่างทอง จะพิจารณาช่วยเหลือเงินทุนการศึกษา แก่น้องสาวดีเจวิว ต่อไป


Share: