พม.ร่วมกับพลัง”บวร”ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

พม.ร่วมกับพลัง”บวร”ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะตำบลไชโยพร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโยและนางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทองโดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และอพม.ในพื้นที่ตำบลไชยภูมิอำเภอไชโย ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ความเสียหายเกือบทั้งหลัง เมื่อคืนวันที่ 28 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุพร้อมมอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภคโดยพระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะตำบลไชโย มอบเงิน จำนวน 2,000 บาทและเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 1,500 บาท นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบเงิน จำนวน 1,000 บาท พร้อมไข่ไก่ จำนวน 3 แพง นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัดศูนย์ฯ อ่างทอง จากการประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอ่างทอง (คปภ.) มอบน้ำดื่มจำนวน 18 โหล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยพม.อ่างทอง ได้วางแผนพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ


Share: