พม. ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กหญิงศุภัชสร ปานทอง และนายศุภกิจ ปานทอง ซึ่งแม่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับตาและยาย โดยตาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดู ส่วนบิดาประกอบอาชีพเป็นพนักงานรับส่งสินค้า มีครอบครัวใหม่ แต่ยังคงดูแลอยู่เป็นระยะ ซึ่งเด็กทั้ง 2 คน ได้รับพระราชทานทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเด็กกำพร้า (สัญชาติไทย) ที่สูญเสียบิดา มารดา (คนเดียวหรือทั้งสองคน) หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการมี ดังนี้

1. นายกเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้เข้ามาปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดเตรียมสถานที่ ทำเล้าไก่ พร้อมมอบที่ใส่อาหารไก่

2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบชุดนักเรียนคนละ 2 ชุด พร้อมถุงยังชีพ

3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มอบพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 10 ตัว อาหารไก่ จำนวน 2 กระสอบ พร้อมเวชภัณฑ์

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว และทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

6. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบกระเป๋านักเรียน และนมกล่อง จำนวน 3 แพ็ค

โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงที่ได้ห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ต้องสูญเสียผู้ปกครอง จากการติดเชื้อโคโรนา 2019 ร่วมบูรณาการช่วยเหลือและดูแลเด็กในครั้งนี้ ช่วยให้เด็กและครอบครัว ได้เข้าถึงโอกาส ช่วยให้เด็กเติบโตเป็นอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: