พม.อ่างทองมอบข้าวสารพร้อมน้ำดื่ม

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวชยาภรณ์ กองสมบัตินักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ มอบข้าวสารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 10 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ และบริษัท โตโยต้า โฆสิต อ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดอ่างทอง ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: