พม.อ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้วจิตเมตตาอารี ปี 2566

พม.อ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้วจิตเมตตาอารี ปี 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้วจิตเมตตาอารี โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยพม.อ่างทอง นำทีมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานสงเคราะห์วัดสระแก้วฯ และอาคารนอน เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และติดตามผลการปรับปรุงการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์วัดสระแก้วฯ ตามข้อคิดเห็น และคำแนะนำของที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ในการประชุมได้พิจารณาอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้วจิตเมตตาอารี พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาสถานสงเคราะห์ อาทิ เพิ่มตารางข้อมูลเด็กในสถานสงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน ต้องมีการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง สำหรับอาคารนอนทุกตึก พร้อมตรวจสอบน้ำยาในถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าต่างๆภายในอาคารนอน ดูแลความสะอาดเครื่องนอน และอาคารนอน และติดเหล็กดัดบริเวณทางหนีไฟชั้น 2 ของอาคารหอพักชาย และให้ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า แก่แมวที่มาอาศัยบริเวณสถานสงเคราะห์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: