พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประขาชนประสบเหตุเพลิงไหม้


Share: