พม. อ่างทอง ติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2565

พม. อ่างทอง ติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1.บริษัท อ่างทองเวชการ 2 จำกัด

2.บริษัท อีซูซุอ่างทองเอเชีย จำกัด

3.บริษัท โตโยต้าโฆษิตอ่างทอง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด

4.บริษัท อ.ป.ท.ดาวคู่(1988) จำกัด 5.บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง)

ในสถานประกอบการ ทั้ง5แห่ง มีการจ้างงานคนทั้งสิ้น จำนวน 8 คน โดยได้แนะนำสิทธิสวัสดิการของคนพิการที่จะได้รับในการจ้างงานคนพิการ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานรวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้มอบข้าวสารให้คนพิการทุกรายๆละ 10 กิโลกรัม โดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารจาก มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: