พม.อ่างทอง บูรณาการร่วมกับ พช.อ่างทอง จัดโครงการมหกรรมรวมพลังสตรีจังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีอาสาพัฒนาสังคม”


Share: