พม.อ่างทอง มอบบ้าน แก่คนพิการและผู้สูงอายุ อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง มอบบ้าน แก่คนพิการและผู้สูงอายุ อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ลงพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 4 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท และมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท 1 หลัง และงบประมาณหลังละ 22,500 บาท 4 หลัง รวมเป็นเงิน 130,000 บาท

จากนั้นลงพื้นที่ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 6 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท 1 หลัง และงบประมาณหลังละ 22,500 บาท 5 หลัง รวมเป็นเงิน 152,500 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ให้ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: