พม.อ่างทอง มอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 14 ครอบครัว

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

เวลา 13.30 น.

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 14 ครอบครัว ซึ่งมีเด็ก จำนวน 31 คน เป็นเงิน 227,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและครอบครัว

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์เด็ก รวมถึงครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก ที่ประสบภาวะความลำบากในชีวิต เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มีอนาคตที่สดใส และเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: