พม.อ่างทอง มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่เพื่อชีวิตที่สดใสและ สุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565


Share: