พม.อ่างทอง ร่วมกับรองเจ้าคณะจังหวัด ให้กำลังใจเด็กเก่งแต่ยากจน เร่งหาแนวทางช่วยเหลืออย่างยั่งยืน


Share: