พม.อ่างทอง ร่วมกับสภาเด็กฯ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566

พม.อ่างทอง ร่วมกับสภาเด็กฯ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566

นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ พร้อม พม.อ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง กำนัน ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จัดกิจกรรมโครงการ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิตอล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศชาติ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ณ โรงเรียนวัดพายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณสนามเด็กเล่นและการทาสีเครื่องเล่น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 หลัง และพม.อ่างทอง ได้มอบที่นอน ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวสารให้แก่กลุ่มเปราะบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 3 โหล มุ้ง จำนวน 1 หลัง ที่นอนปิกนิก จำนวน 1 ชุด และแคร่ไม้สำหรับนอน จำนวน 1 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ

สำหรับ โครงการ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิตอล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ฝึกใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับความรู้ด้านต่าง ๆ ปลูกฝังความมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: