พม.อ่างทอง ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดห้วยคันแหลน จัดหา “บ้านกลาง” เพื่อดูแลคนไร้ที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัย


Share: