พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการ ถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการ ถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

จากกรณีปลัดอำเภอแสวงหา แจ้งเข้ามาเมื่อ เวลา 9.00 น. ว่ามีผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว ถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่ามีญาติอยู่ในพื้นที่ แต่ญาติไม่สามารถดูแลได้เนื่องจาก ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และต้องดูแลคนพิการ อีก 1 คน จึงประสาน พม. ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง พร้อมปลัดอำเภอแสวงหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว ถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา ซึ่งเป็นบริเวณบ้านเดิมของผู้สูงอายุรายดังกล่าว

ในการนี้ พม.อ่างทองได้บูรณาการกับเครือข่ายให้การช่วยเหลือ ดังนี้

– ประสานขอความอนุเคราะห์จากนายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา ดำเนินการตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพจิต และรับไว้ในโรงพยาบาลในระหว่างติดตามครอบครัว เนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายโรค และเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับปลัดอำเภอ จะสืบหาครอบครัว หากมีความพร้อมจะส่งคืนครอบครัว ต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และติดตาม ดูแล เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ หากครอบครัวไม่มีความพร้อมในการดูแล พม. จะประสานส่งต่อหน่วยงานในกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: