พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง


Share: