พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ เยียวยากลุ่มเปราะบางผู้ประสบอุทกภัย

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ เยียวยากลุ่มเปราะบางผู้ประสบอุทกภัย


Share: