พม.อ่างทอง สนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการ “ฝึกอาชีพทอพรมเช็ดเท้า” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม.อ่างทอง สนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการ “ฝึกอาชีพทอพรมเช็ดเท้า” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.00 น.

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทอง(โพธิ์ทอง) ซึ่งประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอาชีพทอพรมเช็ดเท้า” จำนวน 34 คน ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 87,000 บาท แก่ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทอง(โพธิ์ทอง) เพื่อฝึกอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มี โอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จะสามารถนำทักษะที่ได้ไปต่อยอด ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: