พม.อ่างทอง สร้างภูมิคุ้มกันภัย แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่

พม.อ่างทอง สร้างภูมิคุ้มกันภัย แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 9.00 น.

พม. ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร จัดโครงการ “เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่” เพื่อให้เด็กและเยาวชน ครู/อาจารย์ ได้รู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์ การแจ้งเบาะแส และการขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ไม่ตกเป็นเหยื่อ ไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ อีกทั้งสามารถร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ทั้งในชุมชน และสถานศึกษาได้

โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทและหลักธรรมคำสอนในการประพฤติตนที่เหมาะสม แก่เด็กและเยาวชน และได้รับความกรุณาทีมวิทยากรจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี นำโดยนางสาววันดี ตรียศสิน ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดอบรมฯ ซึ่งที่ผ่านมา ท่านได้กรุณาให้การช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนงานของ พม.มาอย่างต่อเนื่อง โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: