พม.อ่างทอง เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอาชีพช่างชุมชนเทศบาลตำบลทางพระ

พม.อ่างทอง เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอาชีพช่างชุมชนเทศบาลตำบลทางพระ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายเชาวลิต วิถีผล นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

นางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอ่างทอง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพระ

เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอาชีพช่างชุมชนเทศบาลตำบลทางพระ ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน 258,100 บาท เพื่อฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ในเรื่องช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างสี ช่างไฟฟ้า และช่างประปา และนำความรู้ที่อบรมไปซ่อมสร้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพระ จำนวน 4 ครอบครัว และได้ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ เพื่อดูบ้านที่ได้รับการคัดเลือกซ่อมสร้าง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทั้ง 4 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ โดยมีนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านสส. กรวีร์ ปริศนานันทกุล และท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทางพระ ที่ได้เห็นความสำคัญของกลุ่มเปราะบางที่มีความยากลำบาก ในเรื่องที่อยู่อาศัย และมองเห็นถึงปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอาชีพช่างชุมชนเทศบาลตำบลทางพระ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงาน และมีบ้านที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม นำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ”ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: