พม.TAKECARE ดูแลถึงบ้าน ตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุ

–>> วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ ทองระย้า นักพัฒนาสังคม และนายภานุวัฒน์ ช่อดอกรัก พนักงานอำนวยการ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมช่าง ลงพื้นที่ตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุ ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่ ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จำนวน 1 หลัง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จำนวน 3 หลัง และ ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จำนวน 3 หลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 หลัง


Share: