พม.TAKECARE ดูแลถึงบ้าน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

–>>โครงการ พม.TAKECARE ดูแลถึงบ้านมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน วันพุธที่ 16 ธันวาคมพ.ศ.2563 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนำทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายก อบต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (นายสมชาย สุเมฆะกุล) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และ อสม. ที่ร่วมด้วยช่วยกันส่งมอบความสุขปีใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน นบส.92 คุณชาตรี อารีวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ ได้มอบวิทยุและเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 1,000 บาท
#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน


Share: