พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ มอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง

พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ มอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) มอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง น้ำหนัก 500 กิโลกรัมให้แก่พม.อ่างทอง เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจพม. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ในนาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองขอขอบคุณพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ที่ได้เห็นความสำคัญของกลุ่มเปราะบางที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต สนับสนุนข้าวสารเพื่อใช้ดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: