พระครูสุทธิกิจจาทร มอบโถส้วม แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล


Share: