พระครูสุทธิกิจจาทร มอบโถส้วม แก่นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง


Share: