พระครูสุทธิกิจจาทร มอบโถส้วม จำนวน 38 ชุด มูลค่า 95,000 บาท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง


Share: