“พระครูสุทธิกิจจาทร” มอบข้าวสารให้แก่กลุ่มเปราะบาง พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองวัว


Share: