“พระครูอุดมประชาสรรค์” มอบข้าวสาร-เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโผงเผง


Share: