พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 367 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนางวาสนา ทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งเป็นครอบครัวผู้สูงอายุ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: