พลัง”บวร” มอบข้าวสาร พร้อม “เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม”


Share: