พลัง “บวร” สร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์มอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TP Map) จัดทำข้อมูลบันทึกลงในสมุดพกครอบครัว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา ชื่อ นายนาวิน มีพร้อม อายุ 51 ปี พิการทางการเห็น (ตาบอดทั้งสองข้าง) พบว่า อาศัยอยู่ตามลำพัง ณ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม มีสภาพไม่มั่นคงถาวร ไม่มีห้องน้ำ และไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย ปลูกสร้างบนที่ดินของญาติ มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

อ่านเพิ่มเติม


Share: