พิธีบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์ เนื่องในงานห่มผ้าพระนอน ขอพรพระใหญ่และของดีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565


Share: