พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในวันปกรณ์ 65 ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลังสร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับเกียรติจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ได้ประกาศเกียรติคุณในวันนี้

ในโอกาสนี้จังหวัดอ่างทองมีผู้รับใบประกาศเกียรติคุณ คือ นางปราณี จันทวร นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภท อาสาสมัคร ประจำปี พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: