พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพการจักสานหวาย (ตระกร้าอเนกประสงค์) ชมรมผู้สูงอายุรักษ์สานงานศิลป์


Share: