พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ


Share: