พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลของตำบลนรสิงห์

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสุวารี โลมะบรรณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวโยทะกา ทองเพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายยุทธนา เกตุหอม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด ในพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลของตำบลนรสิงห์ ที่ประกอบคุณงามความดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เคารพกฎหมาย และรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีพ ให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: