พิธีเปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติฯ ประจำปี 2565

พิธีเปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติฯ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติฯ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยว หมู่บ้านทำกลองเอกราช หมู่ 6ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: