ภาคเอกชน สนับสนุน พมจ.อ่างทอง มอบเสื้อทีมให้ จนท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอ่างทอง

 สยามรัฐออนไลน์  24 มิถุนายน 2564 09:45 น. ข่าวทั่วไทย

ที่ร้านวิเศษสปอร์ต โดยคุณวัฒชรา พันธ์โตดี เจ้าของร้านมอบเสื้อยืดโปโลจำนวน 39ตัว ให้ทีมพมจ.อ่างทองใส่ลงพื้นที่โครงการเพื่อบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทำงานหนักในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทางเจ้าของร้านวิเศษสปอร์ต จึงเห็นความสำคัญของทางเจ้าหน้าที่ พมจ.อ่างทอง จะได้สวมใส่เสื้อเป็นทีมเพื่อความพร้อมเพรียงในการปฎิบัติงานในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ต้องขอบคุณภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่ให้การสนับสนุนเสื้อทีมให้กับทางทีมงาน เพื่อใช้สวมใส่ในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอ่างทองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 นี้ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า จึงต้องเร่งรีบในการทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งภาคเอกชนเห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ และมอบเสื้อทีมงานให้มาในวันนี้ต้องขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูง


Share: